Impuls de l'habitat cooperatiu

Aquest programa s'orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives especialment d'habitatge i prioritàriament en el co-habitatge.

La creació d'habitatge directament impulsa a la vegada altres sectors que estan comunicats i que propicien el desenvolupament de nous projectes cooperatius en el camp dels serveis i de treball associat.

On som?

Situat al carrer Ramón Turró 168, 1a planta (un espai de coworking) promou un ecosistema d'activitat socioeconòmica i formativa, de generació d'ocupació i d'impacte social. Un laboratori per la intercooperació.

Som un espai per a totes aquelles iniciatives de l'economia social, cooperativa i comunitària que requereixin, formació, suport acompanyament, assessorament, en el sector de l'habitatge.

Oferta de serveis

Dissenyem itineraris per a la transformació d'associacions i empreses a cooperatives.

Donem suport tècnic, organitzatiu, gestió econòmica i formació ajustat a cada grup específic fomentant l'apoderament i participació de les persones sòcies i futures usuàries pel desenvolupament de nous projectes.

Donem suport a l'impuls del model de cohabitatge per part d'administracions locals i altres institucions dissenyant programes amb l'objectiu d'implantar aquest model.

Facilitem la transformació de patrimoni a projectes d'habitatge cooperatiu.

Orientem en el disseny financer de projectes d’habitatge cooperatiu i diferents mecanismes de suport per al seu finançament.

Participem en el finançament dels projectes.

Formació

Disposem d'una oferta de formació en economia social i cooperativisme especialitzada en l'hàbitat, tant per a aquelles persones que tenen ganes d'apropar-se a l'economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant a constituir el seu propi projecte o conèixer l'hàbitat de manera més profunda i sostenible.

El programa

El programa "Impuls a l’hàbitat cooperatiu" és un espai de trobada per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives en el sector de l'habitatge en general, del cohabitatge en particular i de tot el que se'n deriva i a la vegada.

Economia social i solidària
 • Fomenta la creació de noves empreses de l'economia social
 • Visibilitza l'economia social i cooperativa en el sector de l'habitatge
 • Facilita eines, recursos i serveis
 • És un Punt d'informació sobre economia social i cooperativa
 • Fa l'acompanyament a mida
 • Impartim formació especialitzada
 • Organitzem Jornades, tallers
A qui està adreçat?
 • Emprenedors/es
 • Entitats de l'economia social
 • Empreses
 • Centres educatius
 • Consultories, gestories i assessories
 • Ciutadania en general

coHousing Barcelona

Un exemple fet realitat