Equip

Rosa Panades
Rosa Panades

Tècnica de projectes socials

Namar Alimbau
Namar Alimbau

Community Manager i responsable de Formació

Toni Solanas
Toni Solanas

Responsable en Programes de Sostenibilitat

Juli Carbó
Bernat Capell

Periodista assessor d’Hàbitat TV

Juli Carbó
Ingo von Sundahl

Gestor del canal Hàbitat TV